Python veri tipleri

Python veri tipleri

Python, birçok veri tipini destekleyen bir programlama dilidir. Bu makalede, Python'un temel veri tipleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sayılar (Numbers):
Python, üç farklı sayı türünü destekler: tamsayılar (integer), kayan noktalı sayılar (float) ve karmaşık sayılar (complex). Tamsayılar, 0, 1, -1, 2, -2 gibi tam sayıları ifade ederken, kayan noktalı sayılar, ondalık sayıları (örneğin 3.14) ifade eder. Karmaşık sayılar ise, gerçek ve sanal kısımları olan sayılardır (örneğin 2+3j).

Diziler (Lists):
Python dizileri, tek bir değişken içinde birden fazla değer tutmanızı sağlar. Diziler, köşeli parantez içinde ve virgülle ayrılan öğeler şeklinde tanımlanır. Örneğin, my_list = [1, 2, 3, "dört"] gibi.

Demetler (Tuples):
Demetler, listelerle benzerdir, ancak değiştirilemezler. Yani, bir kere tanımlanan demet, sonrasında değiştirilemez. Demetler, parantez içinde ve virgülle ayrılan öğeler şeklinde tanımlanır. Örneğin, my_tuple = (1, 2, 3, "dört") gibi.

Sözlükler (Dictionaries):
Sözlükler, anahtar-değer (key-value) çiftleri şeklinde verileri tutar. Sözlükler, süslü parantez içinde ve virgülle ayrılan anahtar-değer çiftleri şeklinde tanımlanır. Örneğin, my_dict = {"anahtar": "değer", "bir": 1, "iki": 2} gibi.

Kümeler (Sets):
Kümeler, benzersiz öğeler içeren bir veri tipidir. Kümeler, süslü parantez içinde ve virgülle ayrılan öğeler şeklinde tanımlanır. Örneğin, my_set = {1, 2, 3} gibi.

Bu makalede Python'un temel veri tipleri hakkında bilgi edindiniz. Bu veri tipleri, Python'da verileri saklamak ve işlemek için kullanabileceğiniz temel araçlardır. Bunların yanı sıra, Python birçok başka veri tipi de destekler, ancak bu makalede bahsedilenler, en temel ve sık kullanılan veri tipleridir.