Python Koşullu İfadeler: Mantık ve Kontrol Akışı

"Python Koşullu İfadeler: Mantık ve Kontrol Akışı"

Python programlama dilinde koşullu ifadeler, programların belirli koşullar altında farklı davranışlar sergilemesini sağlar. Bu ifadeler, programların akışını kontrol etmek ve belirli durumlar altında farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Bu makalede, Python'da koşullu ifadelerin temel yapısı, mantıksal operatörler ve örnek uygulamaları hakkında detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. Koşullu İfadelerin Temel Yapısı

Python'da koşullu ifadeler genellikle "if", "elif" (else if), ve "else" ifadeleriyle oluşturulur. Temel yapıları şu şekildedir:

if koşul:
  # Koşul doğruysa bu blok çalışır
  # Burada yapılacak işlemler
elif başka_koşul:
  # İlk koşul yanlışsa ve bu koşul doğruysa bu blok çalışır
  # Burada yapılacak işlemler
else:
  # Yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değilse bu blok çalışır
  # Burada yapılacak işlemler

Bu yapı, belirli koşullara göre farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. "if" bloğu koşul doğru olduğunda çalışır, "elif" bloğu ise "if" bloğu yanlış ve kendine verilen koşul doğru olduğunda çalışır. "else" bloğu ise hiçbir önceki koşul doğru değilse çalışır.

2. Mantıksal Operatörler

Python'da koşulların değerlendirilmesinde kullanılan temel mantıksal operatörler şunlardır:

 • and: Mantıksal ve işlemi. Her iki koşul da doğru olduğunda True döner.
 • or: Mantıksal veya işlemi. Her iki koşuldan en az biri doğru olduğunda True döner.
 • not: Mantıksal değil işlemi. Koşulun tersini döndürür.

Bu operatörler, koşullar arasında karşılaştırmalar yapmak ve karmaşık ifadeler oluşturmak için kullanılır.

3. Örnek Uygulama

Aşağıdaki örnek, kullanıcıdan yaş bilgisini alır ve yaşa göre farklı mesajlar verir:

yas = int(input("Lütfen yaşınızı girin: "))

if yas < 18:
  print("Maalesef, bu içeriği görmek için yaşınız uygun değil.")
elif 18 <= yas < 65:
  print("Hoş geldiniz! İçeriği görüntüleyebilirsiniz.")
else:
  print("Merhaba! Özel bir içeriğe erişiminiz var.")

Bu örnek, kullanıcıya yaşına bağlı olarak farklı mesajlar gösterir.

Python'da koşullu ifadeler, programların belirli koşullar altında farklı davranışlar sergilemesini sağlar. Bu makalede, temel koşullu ifade yapılarını, mantıksal operatörleri ve örnek uygulamaları gördük. Bu temel bilgileri kullanarak, Python'da daha karmaşık programlar oluşturabilir ve kontrol akışınızı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz.

Aykhan Gasimzade Aykhan Gasimzade verified icon
Full Stack Developer

Merhaba! Ben Aykhan, 1999 doğumlu bir Azerbaycanlıyım ve 2017 yılından bu yana programlamayla ilgileniyorum. Teknolojinin büyülü dünyası beni her zaman etkilemiştir ve bu merakımı kendi blogumda paylaşarak daha geniş bir kitleyle buluşturmayı amaçlıyorum.